• Audyt
  Badanie Sprawozdań finansowych
  Przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych
  Usługi księgowe
  Księgi rachunkowe
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Outsourcing zarządzania księgowością
  Konsulting biznesowy i technologiczny
  Zarządzanie projektami, programami i portfolio projektów IT (eCommerce, eCRM, systemy samoobsługi, portale)
  Organizacja i zarządzanie Biurem Projektów (PMO)
  Doradztwo w obszarze Cyfrowej Transformacji
 • Kontakt

  Biuro
  ul. Pląsy 29 / 1, 02–828 Warszawa
  +48 22 899 11 01
  Anna Jóźwiak
  Biegły Rewident / Partner
  a.jozwiak@morango.pl
  +48 510 270 407
  Jakub Jóźwiak
  Konsultant / Partner
  j.jozwiak@morango.pl
  +48 605 322 566