• Audyt
  Badanie Sprawozdań finansowych
  Przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych
  Usługi księgowe
  Księgi rachunkowe
  Księga Przychodów i Rozchodów
  Outsourcing zarządzania księgowością
  Konsulting
  Analizy ekonomiczno – finansowe
  Zarządzanie projektami informatycznymi w branży telco
  Doradztwo w obszarze projektowania systemów samoobsługi
 • Kontakt

  Biuro
  ul. Pląsy 29 / 1, 02–828 Warszawa
  +48 22 899 11 01
  Anna Jóźwiak
  Biegły Rewident
  a.jozwiak@gmail.com
  +48 510 270 407
  Jakub Jóźwiak
  Consulting Manager
  j.jozwiak@gmail.com
  +48 605 322 566